Bạn có thể tìm thấy tất cả các khóa học được giảng dạy trực tiếp bởi Nguyễn Kim Phượng tại đây.

Khóa học kỹ năng thuyết trình cơ bản

Giảng viên: Nguyễn Kim Phượng


Tìm hiểu và thực hàng 6 công cụ giúp bạn tự tin nói trước đám đông.