Showing 1 Result(s)
thuyết trình

Thuyết trình và viết lách

Tiêu chuẩn cơ bản của một người dẫn chương trình là? Giọng nói tròn vành rõ chữ Ngoại hình ưa nhìn Phản ứng linh hoạt Kiến thức Đúng nhưng không phải không có ngoại lệ. Lấy mẫu nhỏ MC chương trình gameshow Việt Nam: TG giọng không chuẩn, ngoại hình không. Một cô MC người …